Energielabel

Vanaf eind 2021 is de factor duurzaamheid in de verkoopprijs van woningen een steeds grotere rol gaan spelen. In deze periode nam de waardevermeerdering bij een ‘labelsprong’ langzaam toe. De afgelopen twee kwartalen is deze trend versterkt. Nu de woningmarkt afkoelt, hebben kopers meer woningkeuze en meer tijd in het aankoopproces.

Dit leidt ertoe dat er nog kritischer wordt gekeken naar het energielabel en algehele duurzaamheid van de woning. Dit blijkt uit een analyse door brainbay van de toename van woningwaarde na een zogeheten ‘energielabelsprong’. De gestegen energiekosten zullen ook meespelen, maar daar gaat de analyse van brainbay niet op in.

Waardevermeerdering grootst bij sprong van D naar A+

Met een toename van 10,4% is de waardevermeerdering het grootst bij de stap van label D naar label A+ en beter. Dat is net iets groter dan bij de stap van label E naar label A. Bij een gemiddelde verkoopprijs van €394.000 in het eerste kwartaal, is dat een waardestijging van bijna € 41.000.

Tekst gaat verder onder grafiek

Een woning die een sprong maakt van label G naar label C kende in het eerste kwartaal een gemiddelde waardevermeerdering van 8,3%. Een kwartaal eerder was dat nog 6,9%. Een ander voorbeeld is de sprong van label C naar label A. De woning wordt gemiddeld 5,4% meer waard, dat was 4,5%.

Verduurzaming oudere woningen levert grootste waardestijging op

De waarde van een hoger label wordt nog versterkt bij huizen met een relatief ouder bouwjaar. In het voorbeeld van de sprong van een label C naar een label A, blijkt de waardevermeerdering het grootst bij woningen gebouwd vóór 1920: 7,6%. Naarmate woningen nieuwer zijn, neemt de waardestijging af. Voor woningen gebouwd na 1995 geldt dat de labelsprong nog ruim 3% stijging van de woningwaarde oplevert.

Tekst gaat verder onder tabel

Effecten het grootst in de provincie Groningen

Er bestaan grote verschillen tussen provincies met betrekking tot de meerwaarde van een verbeterd energielabel. Soms zijn de verschillen wel meer dan twee keer zo groot. In de provincie Groningen stijgt de woningwaarde het meest. Een labelsprong van A naar C levert een waardestijging van 8,7% op. Ook in Friesland en Limburg is de waardestijging erg groot. De kleinste waardestijgingen zijn te  zien in Utrecht, Flevoland en Noord-Holland.

Tekst gaat verder onder kaart

Bron: brainbay