Energielabel

Het effect van een verbeterd energielabel op de woningwaarde is op dit moment groter dan ooit. Een verbetering van het label zorgt gemiddeld voor een waardevermeerdering van 7,2% ten opzichte van dezelfde woning met het oude label.